Welkom

Kijken vanuit een ander perspectief, vanuit de theorie maar wel met beide voeten in de aarde door jarenlange ervaring, dat is het sterke punt van TegenWindMee.

TegenWindMee is een eenmansonderneming van Sjirk Meijer die zich richt op procesbegeleiding bij vernieuwingen. Dit betekent goed luisteren, dialoog aan gaan en de inhoud een centrale plaats geven. 

TegenWindMee is gespecialiseerd in complexe fysieke veiligheidsvraagstukken. Hoe te beslissen of iets veilig genoeg is? Dit is vaak een complex proces doordat men veiligheid uit meerdere gezichtspunten kan bezien. TegenWindMee kan verbindingen leggen tussen de verschillende perspectieven op fysieke veiligheid en daarmee dit proces ondersteunen.

 TegenWindMee is ook internationaal actief. Sjirk Meijer is opgeleid tot een expert in het Civil Protection Mechanism van de EU. 

opdrachtgevers

Ik ben gestart in het najaar van 2011 en ik heb ondertussen een serie projecten gedaan. Tot de opdrachtgevers behoren:

  • Gemeente Sittard-Geleen
  • Brandweer Zuid-Limburg
  • Veiligheidsregio Kennemerland
  • ProRail b.v.
  • Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
  • Veiligheidsregio Noord- en Midden Brabant

De opdrachten waren op het vlak van aanwijzingen bedrijfsbrandweer, haalbaarheid van gegevensopbouw, het inzetten van innovatieve inspectiesystemen en veiligheidscultuur.

Internationaal ben ik actief in

  • Ukraine
  • Turkije

Ik werk hierbij samen met Hans van Mensvoort. Voor meer informatie zie de Engelstalige sectie van deze website (icoon links boven)